Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012


"I love to see a young girl go out and grab the world by the lapels. Life's a bitch. You've got to go out and kick ass." Maya Angelou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge