Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012


“Nihil Graeciae humanum, nihil sanctum”

(Τίποτα δεν είναι πιο ανθρώπινο, πιο ιερό από την Ελλάδα)

Marcus Tullius Cicero (106 b.c. – 43 b.c.) [Λατίνος Κλασικός]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge