Σάββατο, 28 Απριλίου 2012


Όταν το χρήμα το διαχειρίζεται το κράτος , χάνεται στα υπόγεια κανάλια της γραφειοκρατίας και δεν πάει στους πιο ικανούς αλλά στους πιο διεφθαρμένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge