Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Στα 146 εκατ. ευρώ τα κέρδη του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.


Καθαρά κέρδη ύψους 146 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε στο α’ εξάμηνο του έτους ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας παρά την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία, τις έκτακτες επιβαρύνσεις από φόρους και τις σημαντικές απώλειες από την πτώση των τιμών των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. "Κατάφερε επίσης να αυξήσει την προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κερδοφορία κατά +6% και κυρίως να διατηρήσει την υψηλή ρευστότητα και την ισχυρή κεφαλαιακή του επάρκεια, θωρακίζοντας παράλληλα τον ισολογισμό με αυξημένες προβλέψεις, οι οποίες ανήλθαν σε 649 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά +31% έναντι του α’ 6μήνου του 2009. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ειδικά στο β’ 3μηνο ανήλθαν σε 125 εκατ. ευρώ έναντι 21 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 3μηνο, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των ζημιών από διαπραγματευτικές πράξεις και της μη επανάληψης έκτακτων φόρων που επιβάρυναν το α’ 3μηνο.

Στην Ελλάδα τα έσοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των διαπραγματευτικών αποτελεσμάτων, σημείωσαν αύξηση +6% κυρίως λόγω των καλύτερων επιδόσεων του επιτοκιακού αποτελέσματος (+8% σε σχέση με το α’ 6μηνο του 2009).

Το επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε στο επίπεδο του 4%, παρά τις έντονες πιέσεις στην τιμολόγηση των καταθέσεων εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο 6μηνο του προηγούμενου έτους, αλλά μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με τον μέσον όρο του 2009, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι τα τελευταία 3μηνα τα λειτουργικά έξοδα βρίσκονται σε σταθερή πορεία περιστολής.

Η καθαρή αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, το οποίο ανέρχεται στα 51,3 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε σε 2,7 δισ. ευρώ ή +6% σε σχέση με το α’ 6μηνο του 2009.

Τα δάνεια
Τα στεγαστικά δάνεια και οι χορηγήσεις σε επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια ενίσχυσης της χρηματοδότησης της οικονομίας. Συγκεκριμένα:

Αύξηση κατά +6% σε σχέση με το α’ 6μηνο του 2009 καταγράφουν τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία ανέρχονται σε 20,9 δισ. ευρώ. Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων στους πρώτους 6 μήνες του 2010 ανήλθαν σε 971 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 28% των συνολικών εκταμιεύσεων της αγοράς, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της Τράπεζας σε 25,3%.

Τα καταναλωτικά δάνεια και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών αυξήθηκαν με ρυθμό +4% σε σχέση με τον Ιούνιο 2009. Οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν στο τέλος του α’ 6μήνου 2010 σε 4,4 δισ. ευρώ.

ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge