Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

1960 - Η ανακήρυξη της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.

Η πρώτη Οκτωβρίου κάθε χρόνου γιορτάζεται ως η ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι η πραγματική ημέρα της ανακήρυξης της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, αλλά καθιερώθηκε ως τέτοια από το κράτος. Η πραγματική ημέρα ανακήρυξης της Κυπριακής Ανεξαρτησίας ήταν η 16η Αυγούστου 1960.

H συμφωνία για την ανεξαρτησία επήλθε στις συνομιλίες της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας στις 11 Φεβρουαρίου 1959.Στις φωτογραφίες ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ εγκαθίσταται στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Βουλή, στις 16 Αυγούστου 1960.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge