Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Η επόμενη μέρα των ελληνικών τραπεζών μετά το PSI.


Εντός της εβδομάδας κλείνει, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η συμφωνία για την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελοντικής ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI). Στελέχη τραπεζών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνουν στην «Κ» ότι η συμφωνία είναι προ των πυλών και προδικάζουν την επιτυχία του προγράμματος.

Η ολοκλήρωση του PSI θα σηματοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Οι εγχώριες τράπεζες κατέχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ελληνικά ομόλογα ύψους 40 δισ. ευρώ, οπότε η απομείωση κατά 50% στην ονομαστική αξία θα οδηγήσει σε ζημίες ύψους 20 δισ. ευρώ, οι οποίες θα αποτυπωθούν στα αποτελέσματα του 2011. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν λογιστικοποιήσει ζημίες ύψους 5,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του αρχικού PSI, που προέβλεπε κούρεμα της τάξης του 21%. Ετσι, χονδρικά, η ζημία για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, που θα αποτυπωθεί άμεσα με τα αποτελέσματα του 2011 από το PSI θα ανέλθει στα 14 δισ. ευρώ, επιφέροντας μεγάλο πλήγμα στην κεφαλαιακή βάση του κλάδου. Μάλιστα, ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα θα βρεθούν με αρνητικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Ετσι, οι τράπεζες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την αποκατάσταση των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων και αν δεν το κατορθώσουν αυτοδύναμα θα πρέπει να καταφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα με το PSI, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, θα προσδιοριστούν και οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως θα προκύψουν από τη διαγνωστική μελέτη που ήδη έχει ολοκληρώσει η BlackRock. Αμέσως μετά όλες οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα βρεθούν ακόμα και σε αρνητικό σημείο. Αν αποτύχουν να συγκεντρώσουν κεφάλαια μέσω αυξήσεων κεφαλαίων, πωλήσεων θυγατρικών, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων τότε θα πρέπει να καταφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί και θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με την τρόικα. Τα σενάρια που εξετάζονται είναι είτε με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, είτε κοινών, είτε με έναν συνδυασμό των δύο ειδών μετοχών. Μία από τις ιδέες που εξετάζονται, για το αν θα εκδοθούν κοινές ή προνομιούχες μετοχές, είναι να εξαρτηθεί από το ύψος της βοήθειας που θα χρειαστεί μια τράπεζα σε σχέση με την καθαρή της θέση. Στελέχη τραπεζών ωστόσο δεν αποκλείουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις με την ενεργή εμπλοκή του EFSF. Τα πάντα, ωστόσο, εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη λήψη του νέου πακέτου χρηματοδότησης της Ελλάδας. Χωρίς τα κεφάλαια του πακέτου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε το PSI ούτε πολύ περισσότερο η ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Γιαννης Παπαδογιαννης kathimerini

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge