Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Ενώπιος Ενωπίω.


  Η ευρωπαϊκή ενωσιακη διαδικασία ουδέποτε υπήρξε στυγνα οικονομική. Ανέκαθεν είχε (και) βαθύ πολιτισμικό περιεχόμενο. Κεντρική αξια, αρχηθεν, αναγορεύθηκε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εξασφαλίζεται δε, με σεβασμό της προσωπικότητας και προστασία της περιουσίας.
  Με την Συνθήκη της Λισσαβώνας...οι αρχές της κωδικοποιηθηκαν, ως πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
Η Ελλάς ανεπιφύλακτα, κύρωσε την Συνθήκη. ... Έκτοτε, de facto, την λοιδορεί.  
  Κατ' απαρέγκλιτη επιταγή εκ του ευρωπαϊκού πολιτισμού, απαγορεύεται η οιαδήποτε βεβαίωση εισπρακτέου χρέους χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση. ... ιδίως δε φυλάκιση, λόγω αδυναμίας καταβολής. Ο κανών είναι απόλυτος.
  Στην Ελλάδα ... ο διευθυντής της ΔΟΥ βεβαιώνει οφειλή. Έκτοτε - χωρίς δικαστικό έλεγχο - τρέχουν θηριώδεις προσαυξήσεις μέχρι (και) 300% του βεβαιωθέντος χρέους. Διαδικασία προσωρινής προστασίας (αναστολής δηλαδή) δεν υπάρχει. Ακόμη περισσότερο, η μη καταβολή ... θεμελιώνει ποινική ευθύνη. Ο πολίτης γίνεται κατάδικος πριν ακόμη το υπόστατο της οφειλής του ερευνηθεί δικαστικώς.      Η έλλειψη προσωρινής προστασίας (αναστολής) σημαίνει πλήρη ασυδοσία του διοικητικού οργάνου. Δημιουργία άρα πλαισίου διαφθοράς. ... Το 50% της διοικητικά βεβαιωθείσης οφειλής απαιτείται προκαταβολικώς, ως προϋπόθεση προσφυγής στο δικαστήριο. Οι διοικητικά καταλογισθέντες φοροι, εν συμβιβασμώ με το δημόσιο, περιορίζονται στα 3/5 της επιβάρυνσης. Το δικαστήριο, ομως, στερείται εξουσίας περιορισμού των πρόσθετων φόρων. Αποτελεσματική δικαστική προστασία δεν υπάρχει!
  Επί πλέον: ... Έχουμε ευθεία κατάργηση και του τεκμηρίου της αθωότητας. Ακόμη χειρότερα: η διοίκηση κατάσχει αυθωρεί λογαριασμούς - απλώς - υπόπτων. Αν υπήρξε σφάλμα, θα διαταχθεί η επιστροφή του κατασχεθέντος - ατόκως - μετά 15ετία. Το εάν το Κράτος θα είναι σε θέση να επιστρέψει, είναι άλλο ζήτημα. Σχετικό ζήτημα, όμως, είναι η ανάγκη νέας κεφαλαιοδότησης των τραπεζών!
  Διαρκής η ηθική μας μείωση. Οι εναντίον μας αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι απανωτές.
Η παράνομη βλάβη της περιουσίας των Ελλήνων είναι εμφαντικά δεδομένη. Εισπράττονται φόροι ακίνητης περιουσίας το 2013 με βάση αξίες του 2007. Δεν λαμβάνονται υπόψη η κατάρρευση των τιμών των ακινήτων.
Η σύγκρουση με εκείνους από τους οποίους εξαρτάται η ευρωπαϊκή μας επιβίωση συνιστά μέγα λάθος. ... Δεν αυτοχρηματοδοτούμεθα (διολήσθηση) σε ευρώ. Αδυνατούμε (και) να συμμορφωθούμε προς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Μετά την κατ' ευχή (και κατ'ελπίδα) έκβαση των εκλογών απαιτείται: Ενώπιος Ενωπίω (ηγεσία και λαός) να καθορίσουμε στόχους επιτεύξιμους. Μόνον η οργανική μας ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή προσπάθεια κατοχυρώνει την εκεί θέση μας.

www.gkstefanakis.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge