Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Αντικειμενισμός


Σκοπός της ανάρτησης αυτής είναι πρώτα απ΄όλα να καθορίσει την έναρξη μια νέας εποχής για το ginorto και κατ΄επέκταση τον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας του ιστολογίου.


Ταυτόχρονα, στόχος είναι να εξηγηθεί με σαφήνεια το σύστημα των ιδεών που είναι γνωστή ως Αντικειμενισμός.  


Σε μελλοντικές αναρτήσεις, θα βρείτε περιγραφές αρκετών βασικών ιδεών του Αντικειμενισμού,  καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το πώς αυτές οι ιδέες ως σύνολο, αποτελούν ένα σύστημα που βοηθάει στην κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε. Θα βρείτε εξηγήσεις γιατί ο Αντικειμενισμός υποστηρίζει αυτές τις ιδέες ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε, εσείς και μόνο, αν αποτελούν Αλήθειες.


Ο καθένας έχει μια φιλοσοφία, ακόμα και αν δεν το γνωρίζει. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να το αποφύγει. Έτσι μόνο, συνθέτουμε τις γνώσεις μας, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο που μας περιβάλλει.. Είναι ο συνδυασμός των επιλογών μας. Ζυγίζουμε τα θετικά και τα αρνητικά και αποφασίζουμε πως θα ζήσουμε την ζωή μας.


Δεν τίθεται λοιπόν, θέμα εάν θα έχουμε στην ζωή μας μια φιλοσοφία ή όχι, αλλά ποια θα είναι αυτή. Μας δίνεται η  δυνατότητα να αποφασίσουμε τι είδους φιλοσοφία θα έχουμε. Μπορούμε να προσδιορίσουμε τα πιστεύω μας και να δούμε αν πραγματικά έχουν νόημα. Μπορούμε να εξετάσουμε  και να ανακαλύψουμε λανθασμένες πεποιθήσεις που έχουμε αποδεχτεί. Μας δίνεται η δυνατότητα να υιοθετήσουμε καλύτερες ιδέες, και να εφαρμόσουμε σε κάθε τομέα της ζωής μας, ότι έχουμε  κατανοήσει. Εμείς αποφασίζουμε για το τι θα πιστεύουμε και τι όχι.

Ο στόχος είναι με απλό τρόπο να εξηγηθεί η φιλοσοφία του Αντικειμενισμού. Δεν έχει σκοπό να πείσει κανέναν να υιοθετήσει αυτές τις ιδέες. Αυτή είναι μια απόφαση που έχετε να κάνετε μόνοι σας. Αντ 'αυτού, πρόκειται να γίνει περιγραφή  και αποσαφήνιση των  ιδεών του Αντικειμενισμού.


Όσοι είναι εξοικειωμένοι με την φιλοσοφία του Αντικειμενισμού θα εισπράξουν  μια βαθύτερη κατανόηση. Οι νεότεροι θα λάβουν  μια σαφή περιγραφή χρήσιμη από κάθε έννοια. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι να παραχθούν τα εργαλεία που θα βοηθήσουν ώστε να κάνουμε συνειδητές επιλογές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Google+ Badge